Jonathan Edwards

Caerfyrddin a Dinefwr
Carmarthen East and Dinefwr

Ymwadiad: Cafodd pob cyfeiriad at Jonathan Edwards fel yr Aelod Seneddol dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr eu huwchlwytho cyn diddymiad Senedd San Steffan ar Fawrth 30ain 2015. Nid oes unrhyw Aelodau Seneddol ar hyn o bryd drwy gydol cyfnod yr Etholiad Cyffredinol.


Croeso i’m gwefan sy’n gweini fel porth i’m gwaith dros Ddwyrain Gaerfyrddin a Dinefwr. Gallwch ddarllen fy mlogiau diweddar a hysbysiadau i’r wasg yn ogystal â dilyn diweddariadau trydar. Ymwelwch â’r galeri lluniau i gael cip ar luniau o fy ngwaith ymgyrchu.

Mae Etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr yn un neilltuol gan ei bod yn cynnwys dau gwm ôl-diwydiannol: yr Aman a’r Gwendraeth yn ogystal â dau gwm gwledig yn seiliedig ar afonydd mawreddog y Tywi a’r Teifi. Mae’n union fel microcosm o Gymru gyfan mewn un etholaeth seneddol. Dysgwch fwy am y sedd hon yn yr adran proffil etholaethol.

Fel rhywun a wnaeth gael fy ngeni a’m magu yn y sir, mae gwasanaethu pobl Sir Gaerfyrddin yn anrhydedd ar y mwyaf. Defnyddiwch y wefan hwn i ddysgu mwy am fy ngwaith ar eich ran, neu gysylltwch â mi ynglŷn â’ch pryderon.

Dros Gymru a Sir Gaerfyrddin, Jonathan

Jonathan Edwards

Disclaimer: All references to Jonathan Edwards as the Member of Parliament for Carmarthen East and Dinefwr were uploaded before the dissolution of Parliament on 30th March 2015. There are currently no Members of Parliament whilst the General Election is underway.


Welcome to my Website which serves as a portal to my work in Carmarthen East and Dinefwr. You can read about my latest blogs and press notices as well as following real time twitter updates. Visit the photo gallery to view digital images of my campaigning work.

Carmarthen East and Dinefwr is a special constituency as it consists of two post industrial valleys; the Amman and the Gwendraeth, as well as two rural valleys based on the majestic Tywi and Teifi rivers. It’s a microcosm of Wales in one Parliamentary constituency. Learn more about seat in the constituency profile.

As someone who was born and bred in the county, serving the people of Carmarthenshire is a great honour. Use this website to learn more about my work on your behalf or to contact me with your concerns.

For Wales and Carmarthenshire, Jonathan

© Jonathan Edwards 2011 | Privacy Policy | Terms of Use